Masz konto? Zaloguj się lub Zarejestruj się

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

FIRMA NASZA PROWADZI LICENCJONOWANĄ STACJĘ DEMONTAŻU POJAZDÓW UMIESZCZONĄ NA LIŚCIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO POD NUMEREM K52. MAMY UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA NIŻEJ WYMIENIONYCH CZYNNOŚCI, POSIADAMY TEŻ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE. DYSPONUJEMY POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM DO WYKONYWANIA TEGO RODZAJU USŁUG.

OFERUJEMY WYKONANIE USŁUGI KASACJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZGODNIE Z USTAWĄ O RECYKLINGU POJAZDÓW (DZ.U. Z 2005 R. NR 25, POZ.202), KTÓRA TO MÓWI, ŻE JEDYNIE STACJE DEMONTAŻU SĄ UPRAWNIONE DO PRZEPROWADZANIA W/W PROCEDURY (ART.5). WŁAŚCICIEL POJAZDU JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ POJAZD WYCOFANY Z EKSPLOATACJI DO STACJI DEMONTAŻU (ART. 18). W MYŚL ART. 24 BEZPŁATNIE ZŁOMUJEMY POJAZDY, WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZENIA O DEMONTAŻU, UNIEWAŻNIAMY DOWODY REJESTRACYJNE, KARTY POJAZDÓW ORAZ TABLICE REJESTRACYJNE. 

 

 • ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZETRANSPORTOWANIA POJAZDU DO STACJI DEMONTAŻU.
 • SAMOCHÓD PO WYPADKU UZNAWANY JEST ZA KOMPLETNY.
   • POSIADAMY W SPRZEDAŻY SZEROKI ASORTYMENT UŻYWANYCH CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH.

WYKAZ DOKUMENTÓW PRZY ZŁOMOWANIU POJAZDÓW:

   • DOWÓD OSOBISTY WŁAŚCICIELA POJAZDU.
   • W PRZYPADKU, GDY WYSTĘPUJE WSPÓŁWŁAŚCICIEL LUB W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI WŁAŚCICIELA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PISEMNE UPOWAŻNIENIE.
   • JEŚLI POJAZD ZAREJESTROWANY JEST NA FIRMĘ, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOKUMENTY FIRMY ( WPIS DO EWIDENCJI LUB KRS), ORAZ UPOWAŻNIENIE DLA PRZEDSTAWICIELA FIRMY DO ZEZŁOMOWANIA POJAZDU.
   • DOWÓD REJESTRACYJNY UBEZPIECZENIE OC I KARTĘ POJAZDU, JEŚLI BYŁA WYDANA.
   • W PRZYPADKU, GDY DOWÓD REJESTRACYJNY ZOSTAŁ ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE W CELU ZŁOMOWANIA POJAZDU Z WŁAŚCIWEGO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI LUB POTWIERDZONĄ KSEROKOPIĘ DOWODU REJESTRACYJNEGO.

PO PRZYJĘCIU POJAZDU DO KASACJI WŁAŚCICIEL OTRZYMUJE:

   • ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU POJAZDU DO STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW.
   • UNIEWAŻNIENIE DOWODU REJESTRACYJNEGO.
   • UNIEWAŻNIENIE TABLIC REJESTRACYJNYCH.
   • UNIEWAŻNIENIE KARTY POJAZDU (JEŚLI BYŁA WYDANA).
   • Z CHWILĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU POJAZDU PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ OPŁATA OC OD POJAZDU, A NADPŁATĘ MOŻNA WYCOFAĆ.